Informationsmaterial

Här publicerar vi löpande olika typer av informationsmaterial om satsningen på kortare väntetider och införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Informationsmaterialen och filmer är fria att använda som stöd för genomförandet av satsningen i landsting och regioner.


Tryckta versioner av den svenska foldern finns att beställa. Kontakta Camilla Wiberg: camilla.wiberg@skl.se, 08-452 76 78

 

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp

På önskemål från patientorganisationer har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en enkel patientinformation om standardiserade vårdförlopp.

Informationsbladet är tänkt att ges till patienter vars läkare beslutat att det finns en välgrundad misstanke om cancer och att patienten ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp.

Till patientinformationsbladet

Det danska systemet med pakkeforløb

I fyra filmer berättar professionsföreträdare som arbetar med pakkeforløben i Danmark om sina erfarenheter.

Hur fungerar systemet i Danmark? 

Och hur hanterar man patienter som inte har organspecifika alarmsymtom utan mer allmänna symtom? Peter Vedsted, professor vid Department of public health, Aarhus University, berättar.

Kortare väntetider och nöjdare patienter

Pakkeforløb har gjort det enklare för allmänläkare att utreda och kommunicera med patienter som har en misstänkt cancer. Rikke Pilegaard Hansen, allmänpraktiserande läkare vid Trøjborg Laegehus, Aarhus, berättar.

Vilka fördelar och nackdelar finns det?

Går det att nå de uppsatta tidsgränserna? Jørgen Bjerggaard Jensen,
professor vid Aarhus University, var med och utformade det danska systemet.

Hur samordnas undersökningarna?

Lotte Bjerregaard Snabe, Sekreterare och cancerkoordinator berättar om sin roll som koordinator i pakkeforløben.

Faktaägare: Bo Alm
Sidan uppdaterad: 14 mars 2017

Regionalt