Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Här finns de standardiserade vårdförlopp som gäller under 2017.

Gällande vårdförlopp

Mätning och kodning av vårdförlopp

Uppföljning av vårdförloppen sker med stöd av landstingens vårdadministrativa IT-system. För att registrering och rapportering av mätpunkterna ska kunna göras på ett enhetligt sätt har Socialstyrelsen utvecklat ett antal KVÅ-koder. KVÅ-koderna finns samlade i en fil som skickats ut till landsting och regioner, så att de kan föra in koderna i sina system. 

För primärvården

Korta versioner av vårdförloppen

Primärvårdsversioner av respektive vårdförloppsbeskrivning finns samlade i ett gemensamt dokument. Du kan ta del av dem nedan. Det kan även finnas regionala primärvårdsversioner. Dessa finns i så fall publicerade längst ner på respektive regions version av denna sida.

Primärvårdens viktiga roll

Helena Brändström, samordnare för de standardiserade vårdförloppen, berättar om primärvårdens viktiga roll i satsningen på kortare väntetider i cancervården. Filmen ingår i SKL:s filmserie Primärvårsnytt. Här kan du se fler filmer för primärvården.

Dessa diagnoser har standardiserade vårdförlopp: 

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Allvarliga ospecifika symtom
 • Analcancer
 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Gallblåsecancer
 • Hjärntumörer
 • Huvud- och halscancer
 • Hudmelanom
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Levercancer
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Lungcancer
 • Lymfom
 • Matstrupe- och magsäckscancer
 • Myelom
 • Njurcancer
 • Okänd primärtumör (CUP)
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Sarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Urinblåse- och urinvägscancer
 • Äggstockscancer

Sidan uppdaterad: 22 december 2016

Regionalt