Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Gällande standardiserade vårdförlopp (SVF) finns nu för 18 diagnoser. Under 2016 har landstingen i uppdrag att införa 13 nya utöver de fem som redan är införda.

Gällande vårdförlopp

För primärvården 

Versioner av vårdförloppen 

Primärvårdsversioner av respektive vårdförloppsbeskrivning finns samlade i ett gemensamt dokument. Du kan ta del av dem nedan. Det kan även finnas regionala primärvårdsversioner. Dessa finns i så fall publicerade längst ner på respektive regions version av denna sida.

Primärvårdens viktiga roll

Helena Brändström, samordnare för de standardiserade vårdförloppen, berättar om primärvårdens viktiga roll i satsningen på kortare väntetider i cancervården. Filmen ingår i SKL:s filmserie Primärvårsnytt. Här kan du se fler filmer för primärvården.

Dessa diagnoser har gällande vårdförlopp

 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Allvarliga ospecifika symtom
 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Gallblåsecancer
 • Hjärntumörer
 • Huvud- och halscancer
 • Levercancer
 • Lungcancer
 • Lymfom
 • Matstrups- och magsäckscancer
 • Melanom
 • Myelom
 • Okänd primärtumör (CUP)
 • Prostatacancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Urinblåse- och urinvägscancer
 • Äggstockscancer

Sidan uppdaterad: 5 oktober 2016

Regionalt