Patientinformation om standardiserade vårdförlopp

Under 2017 införs tio nya SVF. Totalt finns nu alltså 28 standardiserade vårdförlopp. För att förenkla för vården att informera patienterna har vi tagit fram ett enda gemensamt patientinformationsblad, som fungerar för alla SVF-patienter.

Ladda ner filer

InDesign-filer (zip)

 

Regioner och landsting kan ha tagit fram patientinformationsblad med regional information. Dessa finns i så fall publicerade längst ner på respektive regions version av denna sida.

När ska patientinformationen ges till patienten?

Patientinformationen ger en översiktlig beskrivning av vårdförloppet och fungerar som ett komplement till den muntliga och individuella information varje patient får av vårdpersonalen.

Informationsbladet är tänkt att delas ut till patienten i samband med det besök då läkaren får en välgrundad misstanke om cancer och remitterar patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

För många diagnoser uppstår välgrundad misstanke i primärvården. För de vårdförlopp som har en filterfunktion konstateras välgrundad misstanke först efter undersökningarna inom filterfunktionen.

Alla har inte cancer

Många patienter som går in i ett standardiserat vårdförlopp kommer inte ha cancer. Det är därför viktigt att poängtera för patienten att starten av ett vårdförlopp INTE innebär ett cancerbesked, utan en utredning av om man har eller inte har cancer.

Praktisk information

Avsändare på informationsbladet är 1177 Vårdguiden. Patientinformationen går även att läsa på webben på 1177.se/vardforlopp. Även där kan landsting och regioner komplettera med lokal information.

Produktionsfilerna (InDesign) saknar avsändarlogotyp, med avsikten att landsting och regioner själva förser dokumenten med önskad sådan.

Dokumentet tillhandahålls i form av en högupplöst PDF-fil samt InDesign-filer i två versioner. 

Sidan uppdaterad: 27 april 2017

Regionalt