Kvalitetsdata från cancervården

Sidan publicerades 22 juni 2016

Här visar vi resultat inom ett par kvalitetsindikatorer som är gemensamma för alla kvalitetsregister på cancerområdet. Kvalitetsindikatorerna underlättar och stimulerar användning av registerdata för kontinuerlig förbättring av vårdens kvalitet och resultat och möjliggör jämförelser mellan verksamheter.

Data levereras automatiskt från INCA, landstingens och regionernas gemensamma tekniska plattform för kvalitetsregister inom cancersjukvården.  Läs mer om INCA 

Sidan uppdaterad: 29 mars 2017