Nationell arbetsgrupp för mammografi

Uppdrag

  • Arbeta för regional och nationell samordning
  • Definiera kvalitetsindikatorer och sätta målnivåer
  • Ansvar för att utveckla nationellt kvalitetsregister

Arbetet avser hela vårdkedjan frän kallelse till överlämnande till annat klinikansvar.

Ordförande

Karin Leifland

Överläkare Radiologisk bröstdiagnostik

Södersjukhuset, Stockholm

 

 

Ledamöter

Maria Edegran

regional processägare mammografi

NU-sjukvården, Uddevalla

Håkan Jonsson

statistiker

RCC Norr

Liselotte Lundvall

Röntgensjuksköterska

Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Joakim Ramos

Överläkare Radiologisk bröstdiagnostik

Röntgenkliniken Västmanland, Västerås

Magnus Rosenborg

Överläkare Radiologisk bröstdiagnostik

Mammografin i Blekinge, Unilabs AB

Sven Törnberg

Docent, överläkare. Verksamhetsutvecklare Screening

RCC Stockholm/Gotland

Adjungerad

Martin Malmberg

Docent, överläkare

Onkologiska Kliniken, Helsingborg

 

Stödjande RCC

RCC Väst

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Madeleine Book

registerproduktägare

RCC Väst

Faktaägare: Karin Leifland

Sidan uppdaterad: 19 januari 2017