Nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer

Uppdrag

  • Säkerställa en tydlig regional organisation/struktur för screeningverksamheten, med definierade uppdrag och mandat samt samordning på den nationella nivån. I denna samordningsinsats ingår fortsatt utveckling och implementering av nationella mallar för kallelser och svarsbrev.
  • Förankra, implementera och följa upp av RCC i samverkan stödd aktionsplan regionalt och nationellt. 
  • Förankra, implementera och följa upp beslutade kvalitetsmätningar i enlighet med framtagna kvalitetsmål. 
  • Delta i den fortsatta utvecklingen av Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention med målsättning att registret ska uppfylla kriterierna för nivå 1 i SKL:s certifieringsmall och att processregistret ska vara rikstäckande före 2015 års utgång. 
  • Följa utvecklingen av HPV-vaccination i landet och föreslå åtgärder vid behov. 
  • Samverka nära med, och i löpande frågor inhämta synpunkter från, den med Equalis och styrgruppen för Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention gemensamt inrättade tvärprofessionella Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention. 

Ordförande

Björn Strander

 

RCC Väst

 

 Ledamöter

Pia Collberg

processledare

RCC Norr

Charlotta Sävblom

verksamhetsutvecklare

RCC Stockholm — Gotland

 

 

Christer Borgfelt

 

RCC Syd

 

Bengt Andrae

gynekolog

Gävle Sjukhus

 

Stödjande RCC

RCC Väst

Björn Strander

 

RCC Väst

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

 

 

Caroline Lilliecreutz

processledare cervixcancerprevention

RCC Sydöst

Faktaägare: Björn Strander

Sidan uppdaterad: 13 september 2017