Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial i form av ett powerpoint-material, webbutbildning och korta informationsfilmer är just nu under framtagande.

Inom kort kommer ett powerpoint-material och korta informationsfilmer att publiceras här. Materialet riktar sig till vårdpersonal och kan användas för information och utbildning om det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

En webbutbildning som i första hand vänder sig till barnmorskor inom mödrahälsovården samt utredande gynekologmottagningar är under framtagande och beräknas vara färdig våren/sommaren 2017. 

Faktaägare: Björn Strander
Sidan uppdaterad: 24 maj 2017

Regionalt