KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny EU-rapport om cancerscreening

Ny EU-rapport om cancerscreening visar att en majoritet av EU-länder nu infört screening för bröst-, livmoderhals- och tarmcancer enligt internationella rekommendationer.

21 februari 2017 | Stockholm-Gotland

Arbete för kortare väntetider inom endoskopi

Kvalitetsuppföljning, kompetensutveckling och standardiserade remisser och journalsvar ska korta väntetiderna och öka kvaliteten inom endoskopiverksamheterna i länet.

20 februari 2017 | Stockholm-Gotland

Första PROM-enkäten registrerad i patientöversikten prostatacancer

Nu har första patienten någonsin registrerat en PROM-enkät elektroniskt i patientöversikten prostatacancer (PPC).

17 februari 2017 | Samverkan

Cancerdagen i Almedalen 2017

Vi byter dag! Cancerdagen ligger i år på tisdag den 4 juli. Boka in redan nu!

16 februari 2017 | Samverkan

Stort utvecklingsbehov av kontaktsjuksköterske-verksamheten

Vården är ojämlik och många patienter får inte den vård och stöd av kontaktsjuksköterska som cancerstrategin föreskriver. Det visar studien - Kontaktsjuksköterskor i cancervård.

13 februari 2017 | Samverkan

Södersjukhuset öppnar nya lokaler för bröstcentrum

9:e februari invigdes Södersjukhusets bröstcentrum i nya centralt belägna lokaler vid Södra station.

10 februari 2017 | Stockholm-Gotland

Världscancerdagen 2017

För åttonde året i rad arrangerade Nätverket mot cancer ett välbesökt och uppskattat seminarium under den internationella Världscancerdagen den 4 februari i Stockholm.

7 februari 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Kurs: Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård.

7 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Kurs: Kontaktsjuksköterska i cancervården

Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.

13 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Regional kontaktsjuksköterskedag 2017

Hur pratar man med patienter och närstående om cancer och sexualitet? Hur bemöter man HBTQ-personer i vården?

15 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Spridningskonferens om "Botkyrkaprojektet"

RCC Stockholm - Gotland och Unesco LUCS bjuder in till spridningskonferens om Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka kommun.

28 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Utbildning om reviderat nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede

Under seminariet kommer du få en bild av vårdprogrammet som helhet och hur man kan använda de olika avsnitten.

29 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Utbildning: Förändringsarbete genom team - tillsammans kommer vi längre

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom cancervården som vill utveckla förmågan att driva förändringsarbete tillsammans i team.

30 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Se fler händelser

Kalenderhändelser