KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Förstärkning av cancervården i Stockholms län

För att möta det ökade behovet förstärks cancervården och den kliniska patientnära cancerforskningen i länet.

27 september 2016 | Stockholm-Gotland

Koncentration av cancervård räddar fler liv

Överlevnaden efter cancer ökar om ett fåtal erfarna kirurger opererar fler patienter. Det visar en ny studie om behandling av patienter med avancerad äggstockscancer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

27 september 2016 | Samverkan

Vårdförlopp på remiss

Remissversioner av vårdförlopp för sarkom och sköldkörtelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 23 oktober.

23 september 2016 | Samverkan

Ökad tillgänglighet för cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering har startat och den specialiserade cancerrehabiliteringen blir tillgänglig för alla cancerpatienter i Stockholms län.

20 september 2016 | Stockholm-Gotland

Ekonomi påverkar överlevnad

Forskningen är tydlig: Din ­kulturella bakgrund, utbildning och ekonomi påverkar din risk att dö i cancer.

15 september 2016 | Stockholm-Gotland

SVF för livmoderhalscancer fastställt

Ett standardiserat vårdförlopp för livmoderhalscancer är nu fastställt och finns tillgängligt här på cancercentrum.se.

15 september 2016 | Samverkan

Ny sammanställning av patientsynpunkter

Ta del av patienters- och närståendes egna upplevelser från cancervården sammanställda av Patientnämden.

13 september 2016 | Stockholm-Gotland

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning för koordinatorer

22 augusti 2016 | Stockholm-Gotland

Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

6 oktober 2016 | Stockholm-Gotland

Kontaktsjuksköterskan i cancervården HT 2016

10 oktober 2016 | Stockholm-Gotland

Seminarium för ST-läkare på akutsjukhus

13 oktober 2016 | Stockholm-Gotland

Seminarium för ST-läkare

21 oktober 2016 | Stockholm-Gotland

Rådslag för framtidens cancervård

Dagens Medicin i Danmark, Norge och Sverige bjuder för andra året in till ett skandinaviskt rådslag för framtidens cancervård. Välkommen att att delta i diskussionerna för kunskapsutbyte och nytänkande!

27 oktober 2016 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser