KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Patienters berättelser om cancervården

Nu finns nya berättelser från patienter och närstående om deras egna upplevelser från cancervården.

16 januari 2017 | Stockholm-Gotland

Reviderat nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede

Vårdprogrammet har ett tydligare fokus på palliativ vård i livets slutskede.

13 januari 2017 | Samverkan

Mer jämlik cancervård med vårdprogram

En utvärdering visar att vårdprogrammen har ökat jämlikheten över landet och att de är ett bra stöd i vårdens vardag.

12 januari 2017 | Samverkan

Nya föreskrifter i cancerregistret

Från den första januari gäller nya föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister.

12 januari 2017 | Samverkan

Kvalitetsregister som får nationellt stöd

Nu har beslut fattats om vilka nationella kvalitetsregister och registerkandidater som får nationellt stöd under 2017.

9 januari 2017 | Samverkan

Nytt vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet

Behandlingar som finns tillgängliga är betydelsefulla för överlevnad och livskvalitet.

22 december 2016 | Samverkan

Nya vårdförlopp och kodvägledningar

Idag publicerar Regionala cancercentrum nya beskrivningar för de standardiserade vårdförlopp (SVF) som gäller från 2017.

22 december 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Mat och cancer 2017

Välkommen till en nationell konferens om sambanden mellan mat och cancer.

25 januari 2017 | Stockholm-Gotland

Världscancerdagen 2017

För åttonde året arrangeras ett traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen.

4 februari 2017 | Samverkan

Njurcancerdagen 2017

Nystartade Njurcancerföreningen inbjuder till den första Njurcancerdagen.

8 februari 2017 | Samverkan

Nationell biobankskonferens

Runt 200 deltagare samlas för att presentera och diskutera biobankning i Sverige.

14 februari 2017 | Samverkan

Kurs: Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård.

7 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Kurs: Kontaktsjuksköterska i cancervården

Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.

13 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Regional kontaktsjuksköterskedag 2017

Hur pratar man med patienter och närstående om cancer och sexualitet? Hur bemöter man HBTQ-personer i vården?

15 mars 2017 | Stockholm-Gotland

Se fler händelser

Kalenderhändelser