Nationella vårdprogram lymfom

Nationella vårdprogram för aggressiva b-cellslymfom, mantelcellslymfom och follikulära lymfom finns framtagna. Nationella vårdprogram för T-cellslymfom och Hodgkins lymfom är nu ute på remiss.

Aggressiva B-cellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Follikulära lymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Hodgkins lymfom

Remissrundan för hodgkins lymfom är nu avslutad.
Du kan fortfarande ta del av remissversionen här.

Mantelcellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

T-cellslymfom

Remissrundan för T-cellslymfom är nu avslutad.
Du kan fortfarande ta del av remissversionen här.

Waldenströms makroglubulinemi

Ett nationellt vårdprogram för Waldenströms makroglobulinemi är nu ute på remiss.
Ta del av remissversionen här.

 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Syd.


Faktaägare: Mats Jerkeman
Gemensam information uppdaterad: 19 april 2017