Nationellt vårdprogram myelodysplastiskt syndrom

Patienter med MDS behandlas för närvarande enligt riktlinjer “Guidelines for the diagnosis and treatment of myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia”.

Den svenska delen av NMDS-gruppen arbetar med att skriva ett nationellt vårdprogram för MDS enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Guidelines for the diagnosis and treatment of myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia, Nordic MDS Group, Issue 7, 6 th update, February 2014 (pdf)


Faktaägare: Elisabeth Ejerblad, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 2 november 2016