Nationellt vårdprogram myelom

Målsättningen med nationella vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med nationella vårdprogram.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf) 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Ny version på remiss

En ny version av det nationella vårdprogrammet för myelom är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.


Faktaägare: Bo Björkstrand, hematolog, Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge
Gemensam information uppdaterad: 1 september 2017