Styrgrupp för blodcancerregistret

Blodcancerregistrets styrgrupp består av registerhållarna för vart och ett av de åtta delregistren samt representanter för de regioner som inte är representerade i form av registerhållare. Därutöver finns också en sjuksköterska som representerar omvårdnadsdelen.

Cecilie Blimark

Myelom

RCC Väst

Gunnar Juliusson

hematolog

Skånes Universitetssjukhus

Karin Ekström-Smedby

Lymfom

RCC Syd

Martin Höglund

KML

RCC Uppsala Örebro

Mattias Mattsson

KLL

RCC Stockholm-Gotland

Björn Andreasson

MPN

RCC Stockholm-Gotland

Elisabeth Ejerblad

MDS

RCC Uppsala Örebro

Franz Rommel

 

Universitetssjukhuset, Linköping

Martin Erlansson

 

Onkologiska kliniken, Norrlands Universi...

Lars Skagerlind

sjuksköterska

RCC Norr

 

Patientrepresentant

Ulf Mejhert

Blodcancerförbundet

Gemensam information uppdaterad: 18 januari 2017