Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år insjuknar drygt 8000 kvinnor i Sverige.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister. 

Bröstcancer i Fråga doktorn

Fråga doktorn den 1 oktober handlade om bröstcancer. Elisabeth Johansson från Cancerfonden och Niklas Loman, onkolog vid Skånes universitetssjukhus, svarade på tittarnas frågor. RCC:s arbete med standardiserade vårdförlopp togs upp i programmet, samt möjligheten att söka efter pågående kliniska studier här på cancercentrum.se. Klicka på bilden nedan för att se programmet.


Regionalt innehåll


Regionala processledare

Maria Fjell

processledare bröstcancer

Sara Margolin

processledare

RCC Stockholm - Gotland


Faktaägare: Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 20 juni 2017

Regional information uppdaterad: 22 juni 2017

Regionalt