Bröstcentrum

Utveckling av bröstcancervården - pilotprojekt Bröstcancer 4D

1 januari öppnade Stockholms tre nya bröstcentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset, i Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset. Syftet är en sammanhållen vårdprocess med tydligare patientfokus, ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för patientnära klinisk forskning.

Bröstcentrum har utformats med patientens fokus som, i enlighet med cancerplanen, även skapar en säkrare väg för patienter genom vården, från screening och diagnostik, via behandling till rehabilitering och uppföljning. Den sammanhållna processen vid bröstcancercentrum inkluderar alla patienter, nyinsjuknande och de som får återfall i sin sjukdom.

Inom bröstcentrumen ges också patienter och närstående möjlighet till delaktighet i vården och i utformningen och utveckling av verksamheten vid bröstcancercentrum.

Sammanhållen vårdprocess

Framtidens vård ska utformas utifrån patientens perspektiv mot en samlad väg genom vården, vilket också kan beskrivas som en sammanhållen vårdprocess. Baserat på denna utgångspunkt har bröstcancerprojektet arbetat med att etablera tre bröstcentrum i enlighet med den modell som presenteras i cancerplanen och i förutsättningarna för program 4D — fyra diagnoser

Om projektet

Projektet för bröstcentrum syftar till att tydliggöra och stärka patientfokus, öka tillgängligheten i vården, verka för vård på lika villkor, samt utveckling av vården och den kliniska forskningen i nära samverkan med varandra. I arbetet utvecklas också modeller för patientmedverkan i verksamhetsutveckling och verksamhetsplanering.

Illustration av bröstcancercentrum

Ytterligare ett syfte med bröstcancerprojektet är att etablera en modell för utvärdering och uppföljning av bröstcancerprocessen, inte minst utifrån patientens perspektiv, samt att utveckla indikatorer för att utvärdera konsekvenserna av en genomförd processorientering.

Faktaägare: Kjell Bergfeldt, verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm - Gotland
Sidan uppdaterad: 9 augusti 2016