Bukspottkörtelcancer

I Sverige får cirka 1000 personer varje år diagnosen bukspottkörtelcancer (pankreascancer). De flesta är äldre, i 70-årsåldern. Sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor som män.

Sjukdomen upptäcks oftast sent och mellan 75 och 80 procent har en utbredd cancer redan vid upptäckten. Operation är enda möjligheten till bot, men den relativa femårsöverlevnaden efter diagnos är endast fem procent, trots behandling.

För dem som genomgår operation i botande syfte på sjukhus med hög operationsvolym rapporteras femårsöverlevnad på cirka 20 procent.


Regionalt innehåll


Processledare RCC Stockholm - Gotland

Anders Jansson

processledare, bukspottkörtelcancer

Liv Heike

processledare, bukspottkörtelcancer, samordnande kontaktsjuksköterska

 

Regionalt diagnosteam

 

Diagnoskoordinator

Helena Adlitzer

utvecklingssjuksköterska, processledare palliativ onkologi

Registeradministratör

Marta Mateu Badas

administratör

Statistiker


Faktaägare: Thomas Gasslander, kirurg, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 23 november 2016

Regional information uppdaterad: 7 april 2017

Regionalt