Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med själva registreringen av bukspottkörtelcancer. Kontakta supporten i din region. Supporten är tillgänglig vardagar under dagtid. Du som behöver hjälp med blanketter och registrering, vänd dig till regional registeradministratör. Du som behöver hjälp med utdata och sammanställningar, kontakta regional statistiker.

RCC Stockholm-Gotland

Marta Mateu Badas

registeradministratör

RCC Stockholm — Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm — Gotland

RCC Norr

Ove Björ

statistiker

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

RCC Syd

Stefan Peterson

statistiker

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

 

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

 

RCC Uppsala Örebro

Annika Lidin-Lindqvist

koordinator

RCC Uppsala Örebro

Jonas Jansson

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

 

RCC Väst

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

Siv Lantz

registeradministratör

RCC Väst


Faktaägare: kontakta redaktör
Gemensam information uppdaterad: 19 april 2017