Nationellt vårduppdrag bukspottkörtelcancer

Ungefär 1 200 personer i Sverige drabbas varje år av cancer i bukspottkörteln (pankreas). Omkring 20 procent har en lokalt avancerad pankreascancer (LAPC) och i en del sådana fall (ca 40/år) bör patienten erbjudas kirurgi i botande syfte inom ramen för strukturerade studieprotokoll. Sådan behandling rekommenderas att från november 2017 vara koncentrerad till två enheter i landet.

Behandling

Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer, med avancerat engagemang av de stora bukkärlen till och från organen i bukhålan.

Nationella vårdenheter

Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till landsting och regioner (pdf)
RCCs beslutsrekommendation (pdf)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 13 december 2016

Regionalt