Vulvacancer

Cancer i de yttre genitalierna, så kallad vulvacancer, är relativt sällsynt. De senaste åren har cirka 150 kvinnor insjuknat varje år i Sverige. Överlevnaden är generellt sett god och det finns inga regionala skillnader när det gäller överlevnad.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogram skrivs av flera läkare inom olika specialiteter från alla sex sjukvårdsregioner i Sverige, tillsammans med specialistsjuksköterskor och i dialog med patientorganisationer. Vårdprogram beskriver nationella riktlinjer för hur sjukdomen bör behandlas efter senaste samlade vetenskapliga rön. Individuella bedömningar görs alltid. Det finns i dag inga fastställda nationella riktlinjer eller vårdprogram för vulvacancer men en diskussion pågår om att centralisera behandlingen av vulvacancer och ett nationellt vårdprogram kommer sannolikt inom de närmaste åren.. Vissa regioner har dock regionala medicinska riktlinjer för hur sjukdomen bör behandlas.

Relativ överlevnad

Graf relativ överlevnad vulvacancer. 

Graf relativ överlevnad stadieindelning vulvacancer. 

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (läs mer under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i vulvacancer mellan åren 2012-2014, oavsett ålder eller cancercelltyp. Diagrammet till vänster visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med vulvacancer minst fem år. Har man levt fem år efter insjuknandet är det stor sannolikhet att cancersjukdomen inte kommer tillbaka. Diagrammet till höger visar motsvarande överlevnad, beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

Ålder vid insjuknande

Graf ålder vid insjuknande vulvacancer.
Grafen ovan visar åldersfördelningen vid insjuknande i vulvacancer i Sverige för åren 2012-2014. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 50-55 år. Klicka på grafen för att se en större bild. 

Behandling för olika stadier av sjukdomen

Behandlingar vid olika sjukdomsstadier vulvacancer.
Grafen ovan visar kvinnor med vulvacancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2012-2014. Som ett exempel läses grafen för stadium I, att cirka 90 % (blått) behandlas enbart med kirurgi, cirka 8% (svart) behandlas med kirurgi och en kombination av strålbehandling och cellgifter och några % (orange) behandlas med strålbehandling med eller utan cellgifter. Klicka på grafen för att se en större bild.


Faktaägare: Pernilla Dahm Kähler, gynekologisk tumörkirug, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 12 juli 2016