Hudcancer

Hudcancer tillhör de vanligaste tumörsjukdomarna. I Sverige diagnosticeras cirka 11 500 personer varje år, varav cirka 4 000 har melanom och drygt 8 000 har skivepitelcancer.

Inräknat förstadier och basalcellscancer, den lindrigaste hudcancertypen, rapporterades över 66 000 nya hudcancerfall 2013.

Antalet tumörer ökar generellt med fem, sex procent årligen. Bland äldre är ökningstakten ännu snabbare.

För patienter med tunna melanom, vilket är ungefär hälften av fallen, är den relativa femårsöverlevnaden 93 procent hos kvinnor och 86 procent hos män.

Information till befolkningen om melanom och förbättrade sol- och solarievanor bör kunna bryta sjukdomsökningen.


Regionalt innehåll


Processledare hudcancer RCC Stockholm - Gotland

Hanna Eriksson

RCC Stockholm Gotland

Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Informationsmaterial för vårdcentral och barnavårdcentral:

Om du har problem med att skriva ut foldern dubbelsidig, prova att använda Internet Explorer, klicka på skriv ut, egenskaper och kryssa för tvåsidig blockbindning. 

Folder hudcancer
Affisch hudcancer

För att beställa folder och affisch mejlar du till: informationsmaterial.lsf@sll.se


Faktaägare: Christian IngvarChristian Ingvar
Gemensam information uppdaterad: 26 juli 2017

Regional information uppdaterad: 22 juni 2017

Regionalt