Läkemedelsregimer malignt hudmelanom

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.


Gemensam information uppdaterad: 18 maj 2015

Regionalt