Nationellt vårduppdrag perihilära gallvägstumörer

Varje år utförs 800-900 leverkirurgiska ingrepp i Sverige. Patienter med perihilär gallgångscancer är få och kräver särskild komplexitet i utredning, behandling och postoperativ vård. Omkring 40 patienter per år är aktuella för kirurgi i botande syfte för denna sjukdom. Behandlingen rekommenderas att från november 2017 koncentreras till två vårdenheter i landet.

Behandling

Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer

Nationella vårdenheter

Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till landsting och regioner (pdf)
RCCs beslutsrekommendation (pdf)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 13 december 2016

Regionalt