Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Levercancer

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Gallblåsa och gallgång

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, lever, gallvägar och gallblåsa (pdf)
Kortversion för primärvården, lever, gallvägar och gallblåsa (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.


Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regional information uppdaterad: 8 januari 2016

Regionalt