Nationell vårdprogramgrupp gallvägs- och gallblåsecancer

Ordförande

Per Gullstrand

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

 

Ledamöter

Bjarne Ardnor

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Anders Jansson

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ammar Majed

hepatolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Bengt Isaksson

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Greg Nowak

transplantationskirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Jan-Erik Holm

sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockh...

Lars Enochsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Nikolaos Kartalis

radiolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Olof Danielsson

patolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Urban Arnelo

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Agneta Norén

leverkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Charlotte Ebeling Barbier

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Fredrik Rorsman

gastrohepatolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stefan Linder

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bergthor Björnsson

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Johan Haux

onkolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Linda Lundgren

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Maria Sandgren

specialistsjuksköterska

Universitetssjukhuset i Linköping

Per Sandström

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Per-Anders Heedman

läkare, palliativ medicin

Universitetssjukhuset i Linköping

Andreas Pischel

gastroenterolog, regional processägare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Akif Demir

patolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Christian Cahlin

transplantationskirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteb...

Christina Kåbjörn

cytolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteb...

Elisabet Löfdahl

onkolog, läkare palliativ medicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lena Söderberg

specialistsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Rizell

leverkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Malin Sternby Eilard

transplantationskirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Per Lindnér

transplantationskirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gert Lindell

leverkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Magnus Bergenfelt

leverkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Marie-Louise Pendse

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Tora Campbell

läkare kirurgi/palliativ vård

Landstinget Blekinge och Södersjukhuset,...

Ulrika Palenius

onkolog

Centrallasarettet Växjö

Patientrepresentant

Vakant

Stödjande RCC

Malin Samuelsson

utvecklingsledare vård

RCC Väst

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst


Gemensam information uppdaterad: 22 september 2015