Nationell kvalitetsregistergrupp för lungcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande och registerhållare

Gunnar Wagenius

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

 

Ledamöter

Annelie Behndig

lungmedicin

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Mikael Johansson

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus Umeå ...

Per Fransson

universitetslektor

Umeå universitet

Kristina Lamberg Lundström

lungmedicin

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stefan Bergström

onkolog

Gävle Sjukhus, Gävle

Anna Öjdahl-Bodén

lungläkare

Huddinge sjukhus Stockholm

Hanna Carstens

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Söders...

Karl-Gustaf Kölbeck

lungmedicin

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Bengt Bergman

Lungläkare, regional processägare lungcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Andreas Hallqvist

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Mona Gilleryd

lungläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Anders Vikström

lungmedicin

Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Magnus Kentsson

lungmedicin

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Lars Ek

överläkare

Skånes universitetssjukhus

Sven-Börje Ewers

onkolog

Skånes Universitetssjukhuset, Lund

 

Patientföreträdare

Tommy Björk

patientföreträdare

Lungcancerförbundet Stödet

 

Stödjande RCC

Karin Olsson

koordinator

RCC Uppsala Örebro

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Lena Eddelid Strömberg

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Anna Cedvall Gustafsson

Registerproduktägare

RCC Uppsala Örebro

 


Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 2 november 2016