Matstrups- och magsäckscancer

Antal nya fall av magsäckscancer (ventrikelcancer) har minskat kraftigt sedan 1960-talet men fortfarande insjuknar omkring 600 personer årligen i Sverige. Antalet cancrar i matstrupe (esofagus) och övre magmun (cardia) ökar, framför allt bland män. Matstrupscancer och cancer i övre magmunnen drabbar sammanlagt knappt 700 personer per år.

Medelåldern för insjuknande i cancer i matstrupe, övre magmun och magsäck är cirka 65 år och gruppen domineras av män. Det är ovanligt med dessa tumörer före 50 års ålder.

Femårsöverlevnaden i Sverige förbättras och är cirka 10 % om man slår samman de som har fått botande (kurativ) behandling med de som inte har fått botande behandling. Femårsöverlevnaden efter botande behandling är relaterad till tumörstadium och är 30–35 % för cancer i matstrupen och i övre magmunnen, och 20–25 % för magsäckscancer. 


Regionalt innehåll


Processledare RCC Stockholm - Gotland

Anders Jansson

processledare, bukspottkörtelcancer

Liv Heike

processledare, bukspottkörtelcancer, samordnande kontaktsjuksköterska

Regionalt diagnosteam

 

Diagnoskoordinator

Helena Adlitzer

utvecklingssjuksköterska, processledare palliativ onkologi

Registeradministratör

Vania Godoy Ramirez

registeradministratör

Statistiker


Faktaägare: Jan Johansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, LundJan Johansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Gemensam information uppdaterad: 9 november 2016

Regional information uppdaterad: 7 april 2017

Regionalt