Nationell kvalitetsregistergrupp matstrups- och magsäckscancer

Ordförande

Lars Lundell

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Registerhållare

Jan Johansson

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Ledamöter

Bengt Wallner

kirurg

Norrlands Universitetssjukhus

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

Fredrik Lindberg

kirurg

Norrlands Universitetssjukhus

Magnus Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Ingvar Halldestam

kirurg

Linköpings Universitetssjukhus

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Todor Dzhendov

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Lena Damber

Ordf. AKI, nationell samordnare kvalitetsreg, INCA

RCC Norr

 

Ulrika Smedh

regional processägare matstrups- och magsäckscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Representanter onkologi

David Borg

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Signe Friesland

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Representant patologi

Esther Lörinc

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Representant FoU

Mats Lindblad

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

 

Representant för SFÖAK

Magnus Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Representanter länssjukhus

Helene Sedelius

onkologisjuksköterska

Falu lasarett

Joen Stålbröst

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Tora Campbell Chiru

kirurg

Södersjukhuset

 

Representant omvårdnad

Marlene Malmström

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Representant kontaktsjuksköterskor

Camilla Hultberg

kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Representant kirurgsjuksköterskor

Åsa Bergström

kirurgsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Representant vårdprogram 

Michael Hermansson

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Patientrepresentant 

Henrik Fors fors.henrik@gmail.com

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum norr

Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ

porträtt

Kerstin Rehn

registeradministratör, sjuksköterska

RCC Norr

porträtt

Ove Björ

statistiker

RCC Norr

porträtt

Lisa Tykosson

registerproduktägare

RCC Norr


Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 16 augusti 2017