Nationellt vårduppdrag peniscancer

Peniscancer drabbar cirka 120 män per år i Sverige. Behandling av peniscancer är i första hand kirurgisk. Kirurgi i botande syfte vid peniscancer är från och med januari 2015 koncentrerad till två vårdenheter i landet.

En fördjupad uppföljning av verksamheten vid de två nationella vårdenheterna, inklusive medicinska resultat, kommer att redovisas våren 2017.

Nationella vårdenheter

Skånes universitetssjukhus i Malmö
Verksamhetspresentation
Anmälan av patient till nationell MDK via strukturerad remiss
Om sjukdomen och behandling (på 1177.se/Region Skåne)
Om behandling av peniscancer (på klinikens webbsida)

Universitetssjukhuset i Örebro
Verksamhetspresentation (pdf)
Anmälan av patient till nationell MDK via strukturerad remiss
Till vårdenhetens hemsida
Om sjukdomen och behandling (på klinikens webb)

Patientinformation

På 1177.se finns kvalitetssäkrad och användarvänlig information för patienter med peniscancer samt deras närstående.
Läs reportaget om Magnus som fick peniscancer vid 45 års ålder.

Dokument och länkar

Remiss till landsting och regioner (pdf)
Beslutsrekommendation (pdf)

Remissvar och ansökningar från sjukvårdsregionerna


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 24 april 2017

Regionalt