Vårdprogram sköldkörtelcancer

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Viktiga delar i vårdprogrammet är:

  • Utredning
  • Prognos och riskvärdering
  • Patologi
  • Behandlingsöversikt och behandling
  • Uppföljning

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.


Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund
Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017