Nationellt vårdprogram analcancer

Ett nationellt vårdprogram för analcancer är under framtagande.

Vårdprogram på remiss

Remissrundan för analcancer är nu avslutad.  Du kan fortfarande ta del av remissversionen här.


Gemensam information uppdaterad: 31 januari 2017

Regionalt