Nationellt kvalitetsregister för tjock- och ändtarmscancer

Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) består av två register, ett för ändtarmscancer och ett för tjocktarmscancer. Rapportering från registret sker separat för de två diagnoserna. SCRCR omfattar patienter i alla åldrar och ska innehålla alla diagnostiserade fall av ändtarmscancer från 1995 och framåt, samt tjocktarmscancer från 2007 och framåt. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2015 (pdf)

Nationell onkolograpport 2014 (pdf)

Nationell patientrapport 2015 (pdf)

Årliga nationella rapporter tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från diagnos till behandlingsstart: 21 dagar för tjocktarmscancer (endast elektivt op) och 49 dagar för ändtarmscancer, 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 99,3 procent för tjocktarmscancer och 98,5 procent för ändtarmscancer, 2015

Det nationella registret för ändtarmscancer startade 1995 och registret för tjocktarmscancer startade 2007. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registren.


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 23 mars 2017