Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Det aktuella nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer fastställdes 2016.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet är heltäckande och tar upp prevention, remittering, diagnostik, behandling, uppföljning och omvårdnadsaspekter. 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.


Regionalt innehåll


Regionala vårdprogram

Höga flöden ilestomi
LARS
Sexuell dysfunktion hos män

Kontakt

Annika Sjövall

processledare, överläkare

RCC Stockholm — Gotland


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Gemensam information uppdaterad: 21 september 2016

Regional faktaägare: Annika Sjövall, processledare och överläkare, RCC Stockholm — Gotland
Regional information uppdaterad: 28 september 2015

Regionalt