Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret. Kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din region. Supporten är tillgänglig vardagar under dagtid.

RCC Norr

Kerstin Rehn

registeradministratör

RCC Norr

Ove Björ

statistiker

RCC Norr

RCC Stockholm - Gotland

Örjan Bäfver

registerproduktägare, registeradministratör

RCC Stockholm — Gotland

Soheila Hosseinnia

statistiker

RCC Stockholm — Gotland

RCC Syd

Christina Nilsson

registeradministratör

RCC Syd

Pia Mårtensson-Löthgren

Statistiker

RCC Syd

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

RCC Uppsala Örebro

Catharina Östman

processkoordinator fr o m 3 juli

RCC Uppsala Örebro

Linda Drevin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Leyla Nunez

statistiker

RCC Väst


Faktaägare: Börje Ljungberg, urolog, Norrlands UniversitetssjukhusBörje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 15 juni 2017