Koordinator till Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Referensnr          AS261/2017
Sista ansökan    2017-03-27
Förvaltning         Akademiska sjukhuset
Arbetsplats        Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Vår verksamhet
Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala Örebro är ett av Sveriges sex regionala cancercentrum. Den nationella cancerstrategin (SoU 2009:12), gav uppdraget till landets sex sjukvårdsregioner att bygga upp ett RCC i respektive sjukvårdsregion. RCC:s arbete syftar till att skapa en mer jämlik cancervård med ett tydligt patientperspektiv. De sex regionala cancercentrumen samverkar nationellt tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). RCC:s uppdrag är att som en kunskapsorganisation stödja de sju landsting/regioner som ingår i sjukvårdsregionen i arbetet med att uppfylla målen i den nationella cancerstrategin. Vi arbetar bland annat med kvalitetsregister – både på nationell och sjukvårdsregional nivå, vårdprocessutveckling i sjukvårdsregionen, nationella och sjukvårdsregionala projekt och utvecklingsarbete av den nationella plattformen för kvalitets- och cancerregister.

Ditt uppdrag
Du kommer att ansvara för några av våra diagnosbaserade vårdprocessgrupper. I arbetet ingår att stödja dessa i deras uppdrag att driva och utveckla processen utifrån nationella vårdprogram, införandet av standardiserade vårdförlopp och förbättringsarbete baserat på registerdata. Du kommer att samarbeta nära de regionala processledarna och med registeradministratörer inom kvalitetsregisterområdet. Samordning av regionala grupperingar för kontaktsjuksköterskor är en viktig del av uppdraget. Koordinatorsuppdraget kan också innebära uppdrag på den nationella nivån. Arbetet ställer höga krav på en god förmåga att arbeta självständigt under ledning av funktionschef.

Kvalifikationer
Du har relevant medicinsk högskoleutbildning. Har du tidigare arbetat med cancerfrågor och/eller som vårdutvecklare och har vana vid att leda projekt är detta meriterande. Mycket god och dokumenterad datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetet innebär nära samarbete med övriga medarbetare på RCC, liksom många externa kontakter, därför är god samarbetsförmåga och hög social kompetens viktigt i jobbet.

Villkor
Vi kan erbjuda ett vikariat till och med 2018-02- 29 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid. Regionalt cancercentrum är placerat i Uppsala, inom området Uppsala Science park.

Upplysningar
Personalansvarig chef, Birgitta Clarin, 018-15 19 74
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi kommer att intervjua fortlöpande så är du intresserad skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Ansök till jobbet som Koordinator till Regionalt cancercentrum , ref nr AS261/2017


Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 6 mars 2017

Regionalt