MENY


13
DEC

Stockholm-Gotland

Levnadsvanor i fokus på patient- och närståendedag

Fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol- och solvanor har ett tydligt samband när det gäller att både förebygga cancer och minska risken för komplikationer i samband med cancer.


12
DEC

Stockholm-Gotland

Barn är också närstående

Bakom varje patient med cancer står väldigt ofta barn. Vem ser barnen när mamma eller pappa har fått cancer?


11
DEC

Stockholm-Gotland

Vad händer efter cancern?

Vad händer med en person psykiskt, fysiskt och existentiellt när cancerbehandlingen är klar? Vilka frågor ställs till Cancerrådgivningen efter cancern?