MENY


15
FEB

Stockholm-Gotland

Utbildning för att stärka patienters delaktighet

Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård är en utbildning som ges på egna arbetsplatsen av Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland till medarbetare som arbetar inom cancervården.


13
FEB

Stockholm-Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.


12
FEB

Stockholm-Gotland

Kunskapsteam Cancer i Primärvården får Gyllene Äpplet

Juryns motivering: ”Med en patientgrupp i fokus, där tiden är avgörande för behandlingsresultatet, har det primärvårdsbaserade multiprofessionella teamet byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning.”


5
FEB

Stockholm-Gotland

Årets Cancernätverkare - Peter Strang

Peter Strang, professor Karolinska Institutet, Palliativt Kunskapscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Stockholms Sjukhem, får utmärkelsen Årets Cancernätverkare 2019.


24
JAN

Stockholm-Gotland

Teledermatoskopi – ett lyckat projekt som kortar väntetider

Under 2018 har totalt 2487 patienter i region Stockholm fått sina hudförändringar bedömda via teledermatoskopi på sin vårdcentral.


23
JAN

Stockholm-Gotland

Arbetet med ny cancerplan har startat

I jämförelse med tidigare cancerplaner kommer den regionala cancerplanen 2020-2023 ha ett ökat fokus på cancerprevention, screening och tidig upptäckt.


18
JAN

Stockholm-Gotland

Vill du bli vår nya chefssekreterare?

Vi söker dig som trivs i rollen som självgående och ansvarstagande och har ett serviceinriktat, prestigelöst och tillgängligt förhållningssätt.


14
JAN

Stockholm-Gotland

1177 Vårdguiden lanseras som mobilapp

Nu blir det ännu enklare att använda vårdens e-tjänster när 1177 Vårdguiden får en egen app som kan laddas ner i mobilen.