MENY

Organisation RCC Stockholm — Gotland

RCC Stockholm – Gotland bildades 2011. I sjukvårdsregionen ingår regionerna Stockholms och Gotland. RCC Stockholm–Gotland ingår som en del av hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och RCC-chefen ingår i HSF:s ledningsgrupp, vilket medför att RCC har en tydlig roll i beslutsprocessen. 
Se organisationsskiss HSF - RCC Stockholm - Gotland (pdf) 

RCC samverkar med professionen, forskare, vårdgivare och patient- och närstående för att utveckla cancervården i regionen.  

Politiska beslut bereds i hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Stockholms läns landsting och i samverkansnämnd Stockholm — Gotland. Besluten hanteras i den politiska processen i hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting och i region Gotland.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, statistiker, överläkare, undersköterskor, medicinska sekreterare, medicinska informatiker, datamanagers, systemutvecklare, processledare och handläggare.

Läs om RCC i samverkan.


Sidan uppdaterad: 28 augusti 2018