Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd. I dag besvaras årligen cirka 4 000 samtal och cirka 2 000 mejl.

Sjuksköterskor på CancerrådgivningenCancerrådgivningen finns till för cancerdrabbade, patienter, närstående och andra som känner oro och ängslan. Informationen de har fått från sin läkare och sjuksköterska behöver kanske förklaras eller förtydligas. Närstående kan också behöva kompletterande information och är ofta i behov av stöd.

Utan tidsbeställning kan man få samtala med en sjuksköterska med lång erfarenhet inom cancersjukvården. Sjuksköterskorna på Cancerrådgivningen har stor kunskap om olika cancersjukdomar och symtom, behandlingar och biverkningar. De är vana att möta människor i kris, har tystnadsplikt och finns som ett komplement till den övriga vården. Självklart kan man vara anonym.

Cancerrådgivningen har tillgång till och får hjälp av experter och forskare inom cancer samt ett har brett kontaktnät inom området.

Stöd vid information till cancerberörda om Cancerrådgivningen

Film om cancerrådgivningen

Tipsa gärna om denna film som beskriver vad Cancerrådgivningen kan hjälpa till med. 

Flyer

Syftet med denna flyer är att informera cancerberörda om Cancerrådgivningens verksamthet och kontaktuppgifter.

Användning

 1. Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient. 
  Om Cancerrådgivningen
 2. Tryck upp den och använd som en vanlig folder. Här kan du ladda ner foldern som tryckfärdig pdf och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. 
  Om Cancerrådgivningen (tryckfärdig pdf)
   

Öppettider:

Måndag – fredag kl. 08.30 – 16.00
Lunchstängt kl. 12.00 – 13.00

Information om Cancerrådgivingen för patienter och allmänhet finns på 1177 Vårdguiden

Här hittar du Cancerrådgivningen på Facebook. 

Cancerrådgivningens mål är att:

 • öka patientens förutsättningar att kunna delta i beslut om vård och behandling
 • öka närståendes förutsättningar att bli delaktiga i vården
 • stödja och inspirera vårdpersonalens arbete med patientinformation
 • öka den allmänna förståelsen och kunskapen om cancer och cancersjukdomar

Sedan september 2014 drivs Cancerrådgivningen i Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotlands regi efter att ha funnits på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset i 35 år. Cancerrådgivningen informationscentrum kommer att finnas kvar på Radiumhemmet. Finansiering sker delvis via Radiumhemmets forskningsfonder.

Faktaägare: Cancerrådgivningen
Sidan uppdaterad: 9 mars 2017