Cancerrådgivningen - det hjälper att prata om det

Cancerrådgivningen finns till för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd. I dag besvaras årligen cirka 4 000 samtal och cirka 2 000 mejl.

Sjuksköterskor på Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen finns till för patienter, närstående eller om den som bara undrar något om cancer.

Vi är specialistsjuksköterskor med utbildning i onkologi och samtalsstöd och man kan fråga oss om bland annat biverkningar, symtom och behandlingar. Om man är orolig rädd eller ledsen är vi bra på att lyssna.

Man kan prata med oss via telefon eller mejl. Vi har tystnadsplikt och om man vill kan man självklart vara anonym. Man behöver inte boka någon tid. Man kan prata länge eller bara ställa en kort fråga. Det vi inte kan svara på direkt tar vi reda på via våra vårdkontakter.

Öppettider:
Vardagar mellan klockan 8.30 – 16.00, stängt för lunch.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-123 138 00
Mejl: cancerradgivningen@sll.se

Information till cancerberörda om Cancerrådgivningen

Film om cancerrådgivningen

Tipsa gärna om denna film som beskriver vad Cancerrådgivningen kan hjälpa till med. 

Flyer

Syftet med denna flyer är att informera cancerberörda om Cancerrådgivningens verksamthet och kontaktuppgifter.

Användning

 1. Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient. 
  Om Cancerrådgivningen
 2. Tryck upp den och använd som en vanlig folder. Här kan du ladda ner foldern som tryckfärdig pdf och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. 
  Om Cancerrådgivningen (tryckfärdig pdf)
   

Information om Cancerrådgivingen för patienter och allmänhet finns på 1177 Vårdguiden

Här hittar du Cancerrådgivningen på Facebook. 

Cancerrådgivningens mål är att:

 • öka patientens förutsättningar att kunna delta i beslut om vård och behandling
 • öka närståendes förutsättningar att bli delaktiga i vården
 • stödja och inspirera vårdpersonalens arbete med patientinformation
 • öka den allmänna förståelsen och kunskapen om cancer och cancersjukdomar

Sedan september 2014 drivs Cancerrådgivningen i Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotlands regi efter att ha funnits på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset i 35 år. Cancerrådgivningen informationscentrum kommer att finnas kvar på Radiumhemmet. Finansiering sker delvis via Radiumhemmets forskningsfonder.

Faktaägare: Cancerrådgivningen
Sidan uppdaterad: 18 augusti 2017