Utbildningar för kontaktsjuksköterskor

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Ny kurs startar hösten 2017. Information om kursstart kommer senare.
Vid frågor kontakta Bodil Westman,
bodil.westman@sll.se

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.

Kursen vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter i olika verksamheter i Stockholm eller på Gotland.

  • Till höger kan ni läsa exempel på arbeten som utbildningen resulterat i. 

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Ny kurs startar våren 2018. Information om kursstart kommer senare.
Vid frågor kontakta Bodil Westman, bodil.westman@sll.se

Syftet med kursen är att ge en teoretisk bas om cancersjukdomarsorsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Stockholm eller på Gotland och vill få kunskap eller uppdatera tidigare kunskap inom onkologi. Du ska vara legitimerad sjuksköterska. 

Förändringsarbete genom team - tillsammans kommer vi längre

Kursen ger bland annat

  • Verktyg och metoder för att leda förändring och skapa involvering.
  • Praktiskt stöd i arbetet med egna förändringsprojekt.
  • Ökad kunskap om förändringsmekanismer.
  • Trygghet i din roll att drivaförändringsprojekt.

Utbildningsdeltagarna ska identifiera och driva ett förändringsarbete inom en patientprocess. Därför är det bra, men inte ett måste, att två eller fler delatagare som arbetar inom samma patientprocess deltar. 

Utbildning för Barnrättsombud hösten 2017

Utbildningen kommer att ge inspiration, kunskap och verktyg för att implementera barnrättsfrågor i verksamheten. FN:s konvention om barnets rättigheter är aktuell både för dig som träffar barn som patienter dagligen, men även för dig som träffar barn som anhöriga till patienter.

Förutom kunskap om själva barnkonventionen kommer du att lära dig mer om och få chans att diskutera bland annat barn och ungas delaktighet, barn och som far illa och anmälan till socialtjänst, barn med funktionsnedsättning, barn med olika kulturell bakgrund samt många andra spännande frågor.

Inbjudan och anmälan.

Sidan uppdaterad: 22 juni 2017