Utbildningar för kontaktsjuksköterskor

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Ny kurs startar v.11, första kursträff 20 mars.

Sista anmälningsdag 1 mars.
Om du vill anmäla dig efter detta datum, kontakta Bodil Westman, bodil.westman@sll.se

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården. Kursens fokus är att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processorienterade arbetsform.

Kursen vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter i olika verksamheter i Stockholm eller på Gotland.

  • Till höger kan ni läsa exempel på arbeten som utbildningen resulterat i.

 

Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Ny kurs startar 7 mars.

Sista anmälningsdag 1 mars.
Om du vill anmäla dig efter detta datum, kontakta Bodil Westman, bodil.westman@sll.se

Syftet med kursen är att ge en teoretisk bas om cancersjukdomarsorsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Stockholm eller på Gotland och vill få kunskap eller uppdatera tidigare kunskap inom onkologi. Du ska vara legitimerad sjuksköterska.

 

Förändringsarbete genom team - tillsammans kommer vi längre

Ny kurs startar 30 mars.

Klicka här för mer information och anmälan.

Sista anmälningsdag 14 februari.

Kursen ger bland annat

  • Verktyg och metoder för att leda förändring och skapa involvering.
  • Praktiskt stöd i arbetet med egna förändringsprojekt.
  • Ökad kunskap om förändringsmekanismer.
  • Trygghet i din roll att drivaförändringsprojekt.

Utbildningsdeltagarna ska identifiera och driva ett förändringsarbete inom en patientprocess. Därför är det bra, men inte ett måste, att två eller fler delatagare som arbetar inom samma patientprocess deltar. 

Sidan uppdaterad: 2 mars 2017