Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor 2017

Tema för dagen är sexualitet och HBTQ-frågor. 

Föreläsare är Lena Wettergren och Claudia Lampic, KI, samt Ann-Christine Ruuth, Växjö.

Datum för kontaktsjuksköterskedagen är 15 mars 2017.

Sista anmälningsdag 1 mars.

Sidan uppdaterad: 22 juni 2017

Regionalt