Arbetsgrupper

SWElife arbetar för närvarande inom fyra fokusområden inom Individanpassad behandling (Personalised Medicine). För varje projekt finns en ansvarig arbetsgrupp.

Arbetsgrupper med gruppledare

  • Nationella Kohorter (Tobias Sjöblom, Anna Pedersen)
  • Prediktiva biomarkörer (Mats Berggren)
  • Kompetensförstärkning (Carsten Rose)
  • Klinisk informatik (Björn Arvidsson)

Gemensam information uppdaterad: 17 mars 2017