Interkulturellt informationsprojekt - goda vanor för ett friskare liv

RCC Stockholm – Gotland arbetar intensivt med att öka jämlikheten inom cancerprevention, screening och vård i enlighet med den nationella cancerstrategin och cancerplan 2016 - 2019. Vi har satt fokus på rätt och rättvis vård oavsett bostadsort, position i samhället eller vilken cancersjukdom det gäller.

I ett unikt samarbete med Botkyrka kommun och lokala aktörer drevs ett pilotprojekt där befolkningen i Botkyrka kommun gavs ökade möjligheter att få kunskap om cancer och hur man minskar risken att drabbas. Projektet leddes av Arja Leppänen, patientrepresentant och regional processledare vid RCC Stockholm – Gotland. 

Nästa steg

Pilotprojektet avslutades juni 2016. Då projektet har gett bra och positiva resultat planerar RCC Stockholm Gotland att i samarbete med Botkyrka kommun implementera konceptet hälsoinformatörer i den ordinarie verksamheten samt undersöka möjligheten för andra kommuner att anknyta sig. Se slutrapporten till höger.

Godkänt av UNESCO

Pilotprojekt är godkänt som ett av Unesco LUCS kunskapspilotprojekt då det uppfyller de krav som ställs för att godkännas för det. Kriterierna är att det ska innehålla följande områden: utbildning, integration, forskning, demokrati och jämlikhet. 

Om pilotprojektet i media

Ekonomi påverkar överlevnad, Cancerfondens webbsida

SVT Nyheter Stockholm - Nytt projekt  ska minska cancer Se 5.37 minuter in i programmet.

 

P4 Stockholm - Dogge om att leva nära cancer 

Dagens Samhälle - Nytt projekt motarbetar myter om cancer

Sveriges Radio - P4

Stockholm direkt - Nytt projekt ska minska cancer

The cancer blogg

Sveriges Radio - Finska radion

Lokaltidningen  - Södra Sidan

Jag lärde mig att språket är avgörande, Cancerfondens webbsida

 

Faktaägare: Lena Sharp
Sidan uppdaterad: 27 april 2017

Regionalt