Cytostatikakörkort - webbutbildning i säker hantering av cytostatika

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper. Administrationen ska vara säker för patienterna och hanteringen ska inte utsätta medarbetare för arbetsmiljörisker.

Nu startar Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland en webbaserad utbildning i säker hantering av cytostatika i samarbete med onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildningen har tagits fram av Region Skåne och har använts där sedan 2004.

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare goda kunskaper i säker hantering av cytostatika. 

Målgrupp

Sjuksköterskor  och undersköterskor i region Stockholm Gotland som hanterar cytostatika. 

Upplägg

Cytostatikakörkort på nätet, Lära nära.

  • Utbildningen sker via webben och du kan genomföra den när och var du själv önskar.
  • Kurstiden är fyra-fem veckor och avslutas med en gemensam kurssammankomst som pågår under en halv dag.
  • Kurssammankomsten innehåller praktiska övningar och gruppdiskussioner. Det är det enda tillfället ni deltagare träffas.
  • Utöver filmade föreläsningar, kurstexter och arbetsuppgifter via internet får du en lånebok hemskickad.
  • Tidsåtgången för kursen är mellan 25 och 35 timmar.
  • Kursledarna följer dig som deltagare och läser och bedömer dina inskickade arbetsuppgifter löpande under kurstiden. 

Aktuella kursdatum 2017

Kursstart 20 mars, kurssammankomst 21 april
Kursstart 2 maj, kurssammankomst 2 juni
Kursstart 4 september, kurssammankomst 6 oktober
Kursstart 9 oktober, kurssammankomst 10 november
Kursstart 13 november, kurssammankomst 15 december

Kursledare

Marie Sodell, Susanne Wallberg, Elisabeth Sjöberg, Fredrik Bäckrud

Kostnad

Utbildningen bekostas av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. 

Anmälan

Närmaste chef anmäler medarbetare till utbildningen. 

Anmälan görs genom att fylla i ett  anmälningsformulär som sedan skickas via e-post till marie.sodell@sll.se. Vänligen ange önskat kursdatum på blanketten.

Varmt välkommen till webbutbildningen i säker cytostatikahantering!

Faktaägare: Marie Sodell, specialistsjuksköterska onkologi, kursledare cytostatikakörkortMarie Sodell, specialistsjuksköterska onkologi, kursledare cytostatikakörkort
Sidan uppdaterad: 31 mars 2017