Dokument

Här kommer de dokument och manualer finnas som du kommer att behöva i ditt arbete med registrering av läkemedelsanvändning i de regionala uppföljningsregistren efter den 1 september 2017.

Rapport som ligger till grund för uppföljning av läkemedelsanvändning efter september 2017:
"Utredning av former för nationell registrering av användning av nya cancerläkemedel" (pdf)

Dokument kopplade till det tidigare registret för läkemedelsuppföljning hos RCC Stockholm Gotland finns på deras regionala sida.


Regionalt innehåll


Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i ditt arbete med läkemedelsregistret i vår region. Om du har frågor kan du kontakta supporten på RCC Stockholm Gotland. 

Styrdokument

Styrdokument kvalitetsregister nya läkemedel (pdf)

Manualer

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf) 
Manual för registrering i kvalitetsregistret nya läkemedel (pdf)

Formulär

Registreringsformulär för registrering i kvalitetsregistret nya läkemedel (pdf)


Faktaägare: Freddi Lewin
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 28 juni 2017

Regional information uppdaterad: 28 juni 2017

Regionalt