Kvalitetsregistergrupp för nya läkemedel

Registerhållare

Johan Falkenius

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Stefan Norin

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Ordförande

Roger Henriksson

chef

RCC Stockholm - Gotland

 

RCC Norr 

Vakant

RCC Stockholm - Gotland 

Sven-Åke Lööv

Processledare läkemedel

RCC Stockholm - Gotland

 

RCC Syd

Vakant

RCC Sydöst

Vakant

RCC Uppsala Örebro

Vakant

RCC Väst

Vakant

Stödjande RCC

Marie Abrahamsson

enhetschef

RCC Stockholm — Gotland

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm — Gotland


Faktaägare: Johan Falkenius, Karolinska UniversitetssjukhusetJohan Falkenius, Karolinska Universitetssjukhuset
Gemensam information uppdaterad: 10 augusti 2016