Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel

Regimer – tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras – är en nödvändig del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom cancervården.

Nationell samverkan kring läkemedelsregimer optimerar resursutnyttjandet och ger kvalitetssäkrad information som underlättar uppföljning och jämförelser. Läs mer om mål och bakgrund för regimbiblioteket.

Regimer och basfakta

I nationella regimbiblioteket finns idag ett hundratal fastställda regimer. Fastställande sker efter granskning och godkännande av regimansvariga inom respektive nationell vårdprogramgrupp.

Basfakta, medicinska och farmacevtiska fakta, finns fastställda för de flesta läkemedelssubstanser som används vid cancerbehandling.
För närvarande (mars 2016) pågår arbete med nationella regimer inom bröstcancer, neuroendokrina tumörer och testikelcancer. På gång att starta upp är arbete med regimer för tjock- och ändtarmscancer, lungcancer och melanom.


Faktaägare: AnnSofie Fyhr, apotekare, Region Jönköpings län
Gemensam information uppdaterad: 16 augusti 2017