Regionala cancercentrums projektgrupp för kortare väntetider

RCC i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp med respektive RCCs regionala projektledare för genomförandet av satsningen Kortare väntetider i cancervården.

Specifikt uppdrag:

Gruppen ska inom ramen för projektgruppens arbete för kortare väntetider i cancervården:

  • Utbyta regionala erfarenheter av uppdraget med att samordna införandet av de standardiserade vårdförloppen.
  • Ge stöd till SKLs och RCC i samverkans uppdrag gällande kommunikationsinsatser.
  • Ta fram gemensamma underlag på uppdrag av RCC i samverkan.
  • Vara beredande i frågor som rör satsningen ”Varje dag räknas” inför beslut i RCC samverkan.

Gruppen består av de regionala projektledarna och leds av RCCs nationella samordnare för standardiserade vårdförlopp och SKLs projektledare för satsningen.

Projektgruppens mötestider våren 2017


10 januari 13 -15   Videomöte
16 februari 13 -15  Videomöte
27 mars  13 -17 möte på SKL
24 april 13 -15 Videomöte
16 maj  13.30 -15.30
7 juni 13 -15 Videomöte

Gruppens sammansättning


Ordförande

Marie Norlén

Projektledare SVF patientenkät

RCC i samverkan

Helena Brändström

Samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Landsting

 

RCC Norr

Anna-Lena Sunesson

biträdande verksamhetschef

RCC Norr

Anna Selberg

kommunikatör

RCC Norr

 

RCC Stockholm - Gotland 

Mona Ridderheim

verksamhetsutvecklare

RCC Stockholm Gotland

Lisa Jelf Eneqvist

projektledare, verksamhetscontroller

RCC Stockholm — Gotland

 

RCC Syd

 

RCC Sydöst

Leni Lagerqvist

Regional projektsamordnare SVF

Landstinget i Kalmar län

 

RCC Uppsala Örebro

Pia Jestin

regional verksamhetsutvecklare

RCC Uppsala Örebro

Birgitta Clarin

enhetschef

RCC Uppsala Örebro

 

RCC Väst

Kontakt

Linda Tedenbrant

projektledare standardiserade vårdförlopp

RCC Väst


Gemensam information uppdaterad: 25 juli 2017