Standardiserade vårdförlopp (SVF)

RCC Stockholm - Gotland ansvarar och samordnar införandet av vårdförlopp i Stockholms läns landsting. Arbetet med vårdförloppen bedrivs till stor del i vårdens linjeorganisation. RCC stöttar även hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland som ansvarar för införandet.

Införande av vårdförlopp i SLL

2017

Inlämning av handlingsplan till regeringen för vårdförloppsarbetet 2017 skedde den 15 mars. 

Införande av vårdförloppen analcancer, akut lymfatisk leukemi, kronisk lymfatiskt leukemi, livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer, njurcancer, peniscancer, skelett- och mjukdelssarkom, sköldkörtelcancer och testikelcancer  startade i mars 2017. 

2016 

Inlämning av handlingsplan till regeringen för vårdförloppsarbetet 2016 gjordes i mars. 

Införande av vårdförloppen bröstcancercancer utan känd primärtumörcancer vid allvarliga diffusa symtomlungcancerlymfomtjock- och ändtarmscancer, hjärntumörermalignt melanom, bukspottkörtelcancercancer i galla och gallvägarlevercanceräggstockscancer och myelom. 

2015

Införande av vårdförloppen huvud- halscancerAMLprostatacancermatstrups- och magsäckscancer och urinblåse- och urinrörscancer.

Redovisning till Socialdepartementet för de fem första pilotdiagnoserna

 

Kontaktperson för respektive vårdförlopp är den regionala processledaren

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

Goda exempel på införande av vårdförlopp

Regionala konferenser för erfarenhetsutbyte SVF

Lärandekonferens om SVF i SLL maj 2016

Läs mer om konferensen

Bild på film
Se filmen från lärandekonferens i maj om SVF i SLL

Lärandekonferens för koordinatorer och medicinska sekreterare dec 2016

Läs mer om konferensen

Faktaägare: Lisa Jelf Eneqvist, projektledare RCC Stockholm — Gotland
Sidan uppdaterad: 11 september 2017