RCC Stockholm - Gotland satsar på samarbete med primärvården inom standardiserade vårdförlopp

Idag startar 70% av alla cancerutredningar i primärvården. Med anledning av detta har RCC Stockholm - Gotland tillsammans med primärvården sjösatt ett initiativ som finansieras inom ramen för arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Genom det nystartade kompetensnätverket CaPrim (cancer i primärvården) kan vi nå alla 216 vårdcentraler i SLL med information och kunskap om cancersjukdomar.

 

Målet med CaPrim är att:

  • under 2017 etablera ett nätverk för cancer i primärvården och att sprida information om detta
  • att öka kunskapen om cancerutredning och cancervård i primärvården
  • att förbättra omhändertagandet av patienterna.

Under 2017 omfattar uppdraget cancerutredning i standardiserade vårdförlopp (SVF).

Efter utvärdering kan uppdraget 2018 utvidgas till att även omfatta prevention, rehabilitering, uppföljning efter cancerbehandling, palliation och smärtlindring.

Sidan uppdaterad: 28 juni 2017

Regionalt