Om vårdförlopp för primärvården i SLL

Här finns information om standardiserade vårdförlopp för primärvården.

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

Stöd vid information om Cancerrådgivningen
Stöd vid information om Cancerrådgivningen
Bild på förstasida om primärvårdsfolder om SVF för SL
Ladda ner folder om standardiserade vårdförlopp för primärvården i SLL

Utbildning för allmänläkare

Senaste nytt om cancer för primärvården – boka en onkolog till din vårdcentral!
Just nu genomförs många förändringar i cancervården som påverkar primärvårdens kliniska vardag.

  • Hur kan patienter med misstänkt cancer utredas snabbare?
  • Vilka verktyg kan hjälpa till att identifiera patienter med misstänkt cancer?
  • Hur kan samarbetet mellan primärvården och sjukhusen förbättras – från symtom till diagnos och behandling?
  • Hur påverkar de standardiserade vårdförloppen primärvården?

Mona Ridderheim, onkolog, kan bokas till vårdcentralen när det passar just er för samtal och föreläsning om alarmsymtom och cancerutredningar.
Boka genom att mejla mona.ridderheim@sll.se med förslag till tider.

Faktaägare: Mona RidderheimMona Ridderheim

Sidan uppdaterad: 16 februari 2017